คุณกำลังสูญเสียทรัพย์สินพร้อมกับความอุ่นใจ?

คุณกำลังสูญเสียทรัพย์สินพร้อมกับความอุ่นใจ?

สำหรับธุรกิจใด ๆ สินทรัพย์ทุกรูปแบบมีคุณค่ามาก คุณเคยคิดหรือไม่ว่าจะจัดการและติดตามทรัพย์สินนับร้อยหรือหลายพันรายการโดยเฉพาะธุรกิจที่มีหลายสาขาและไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ที่ถูกต้องหรือไม่? คิดมากกว่านั้น!

สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงขนาดของ บริษัท สินทรัพย์จะพิจารณามูลค่าของธุรกิจและมีความสำคัญเมื่อปิดบัญชีและหนังสือบริคณห์สนธิ การติดตามทรัพย์สินของ บริษัท ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนที่ปรากฏมีอะไรมากกว่านี้ แน่นอนว่าโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาเงินและให้ความอุ่นใจที่จำเป็นมาก

ธุรกิจที่มีสำนักงานในสถานที่ต่างกันมีงานที่น่ากลัวในการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่พนักงานลาออกจาก บริษัท จะต้องมีกระบวนการที่ช่วยให้พวกเขาสามารถกระทบยอดสินทรัพย์ที่ถูกส่งมอบโดยอดีตพนักงานและมีประวัติที่ชัดเจนเมื่อสิ้นปีด้วยการตรวจสอบการเคลื่อนไหว และการจัดสรรสินทรัพย์ดังกล่าวและสินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ บริษัท ถืออยู่ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้ความแตกต่างและประเภทของสินทรัพย์ที่ชัดเจน

ความสำคัญของการบริหารสินทรัพย์

เมื่อคุณมีธุรกิจที่ครอบคลุมในโมดูลต่างๆที่จัดการสินทรัพย์จะกลายเป็นเรื่องยากในการติดต่อ สินทรัพย์ย้ายจากตำแหน่งที่ตั้งไปยังตำแหน่งที่ตั้งเปลี่ยนมือบ่อยๆดังนั้นหนึ่งจะติดตามพวกเขาที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ได้อย่างไร

กว่าปีสินทรัพย์ผ่านการคิดค่าเสื่อมราคาการคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของพวกเขาจะกลายเป็นน่าเบื่อมาก ระบบ ERP มักมีโมดูลการจัดการสินทรัพย์ แต่ก็ขาดความซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับองค์กรที่เป็นผู้ใหญ่

การบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายมีความเชี่ยวชาญในการจัดการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึง – การจัดการค่าใช้จ่ายการจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางการจัดหาซอฟต์แวร์จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจของคุณ ภายในชุด Procure to Pay ให้โมดูลการจัดการสินทรัพย์ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานระบบคลาวด์ซึ่งจะเก็บบันทึกการจัดซื้อเนื้อหาสถานที่และผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายแบบดิจิทัล อะไรอีก? กิจกรรมตั้งแต่การจัดซื้อสินทรัพย์การลงทะเบียนการจัดสรรการตรวจสอบทางกายภาพเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการจัดการและติดตามทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ มีกรอบการทำงานที่ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ถอนหายใจด้วยความโล่งอกคุณไม่จำเป็นต้องเขียนสินทรัพย์ในงบดุลอีกต่อไป

Anjali ได้รับในอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปีแล้วซึ่งกว่า 15 ปีได้รับกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เธอได้ทำงานในโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศและนานาชาติและมีการจัดการขนาดทีมที่มีสมาชิก 100+ Anjali เป็นส่วนหนึ่งของทีม Expenzing มานานกว่า 9 ปีและได้รับมือกับการขายมาตั้งแต่ 4 ปีที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายการ เดินทาง ใบสั่งซื้อซอฟต์แวร์ บัญชีเจ้าหนี้ซอฟต์แวร์จัดซื้อซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างเป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Expenzing