ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้ชาย

เฮงเฮง
อาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสารอาหารเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีการนำไปอัดเป็นเม็ดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออกมา แจกจ่ายและจัดจำหน่ายตามร้านขายยาต่างๆ (อาหารเสริมบางอย่างอาจจะไม่มีการจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม หรืออาจจะไม่มีการผลิตอาหารเสริมที่บรรจุสารอาหารบางอย่างขึ้นมาจัดจำหน่ายเนื่องจากผลข้างเคียงของการรับสารอาหารบางอย่างที่มากเกินไปได้) ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีการจัดจำหน่ายโดยทั่วไปนั้นจะเป็นอาหารเสริมที่บรรจุสารอาหารที่ไม่เป็นอันตรายโดยตรงอย่างชัดเจนหากมีการรับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเกินไป เกินกว่าความต้องการของร่างกาย

http://xn—-6wfaj3g3ajea3ejxwb2cbg6a1h8fkc3r.com

โดยที่อาหารเสริมอาจจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามความเฉพาะเจาะจงของเพศที่เหมาะสมจะใช้งานได้

1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไปที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศ

2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้ชาย

3. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้หญิง

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้ง 3 ประเภทไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไป ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้ชายหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้หญิงก็ตาม วัยที่เหมาะสมที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหล่านี้คือตั้งแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานขึ้นไปเท่านั้น หรือถ้าจะให้กล่าวเจาะจงลงไปให้ชัดก็คือคนที่มีความต้องการสารอาหารบางอย่างเพิ่มเติมโดยเฉพาะ เนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารบางอย่างครบถ้วนเพียงพอจากอาหารหลัก 3 มื้อในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายนั้นมีความสมบูรณ์ แข็งแรงได้ ภูมิคุ้มกันไม่ลดลง กระดูกไม่บางลงหรือเปราะ แตกหักได้ง่ายขึ้น เม็ดเลือดมีความแข็งแรง สามารถทำหน้าที่ส่งผ่านสารอาหารอื่นๆได้อย่างเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ ระบบประสาทและสมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ